Päivitetty 27.11.2018

Albert Wuokko Award 2018

The Finnish Pharmaceutical Society has awarded the Albert Wuokko prize of 2018 to Dr Monica Ferreira.

In her PhD thesis, porous silicon and dextran-based materials were developed in the form of a nanoparticle technology, for the targeted delivery of drugs in myocardial infarction. With this work, it was possible to achieve, by a simple i.v. administration of drug loaded- and surface functionalized porous silicon nanoparticles, a protective cardiac effect by downregulation of one of the pathways leading to the hypertrophic response upon the event of myocardial infarction in vivo. The dextran-based nanoparticles were surface-functionalized and co-loaded with two different drug molecules, which permitted, in vitro, the modulation of pathways involved in the cellular reprogramming of fibroblasts into cardiomyocytes.

This doctoral work contributes with significant knowledge of new nanoparticle technology in the treatment of myocardial infarction, a pathological condition that leads to sudden death or heart failure in the non-fatal cases, a condition that, up to date, has no cure. The work has lead to the publication of several research papers and presentation of this work in national and international scientific meetings.

The prize is 4000 euro.

Congratulations for this great achievement!

Best articele award

Best article award, 500 €, has been given to:

Dunja Novakovic, Jukka Saarinen, Tatu Rojalin, Osmo Antikainen, Sara J. Fraser-Miller, Timo Laaksonen, Leena Peltonen, Antti Isomäki and Clare J. Strachan:

Multimodal Nonlinear Optical Imaging for Sensitive Detection of Multiple Pharmaceutical Solid-State Forms and Surface Transformations

Analytical Chemistry 2017, 89, (21), 11460-11467

Congratulations!

Apurahat

Suomen farmaseuttinen yhdistys jakoi vuosikokouksessaan 5.4.2018 seuraavat apurahat, kaikkiaan apurahahakemuksia oli saapunut määräaikaan mennessä 96 kappaletta:

Tutkimusapurahat:

• Prasanthi Medarametla, Itä-Suomen yliopisto, 9 000 € (6 kk työskentelyyn): Identification and design of new antimicrobial agents using computational approaches

• Laura Saarelainen, Itä-Suomen yliopisto, 4 500 € (3 kk työskentelyyn): Benzodiazepine use and associated adverse events among persons with Alzheimer’s disease

• Aleksi Hamina, Itä-Suomen yliopisto, 3 000 € (2 kk työskentelyyn): Analgesic use among persons with Alzheimer disease

Matka-apurahat:

• Viviana Gatta, 800 €, Helsingin yliopisto, ESCMID/ASM, Lissabon, Portugali, 4.-7.9.2018

• Pedro Inacio, 1100 €, Clinical Pharmacy Group, International Society of Pharmacovigilance Annual Meeting, Geneve, Sveitsi, 11.-14.11.2018

• Tuuli Karhu, 1200 €, Helsingin yliopisto, 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, Kioto, Japan, 1.-6.7.2018

• Anssi-Pekka Karttunen, 800 €, Itä-Suomen Yliopisto, EUPAT 9, Manchester, Iso-Britannia, 14.-15.5.2018

• Teppo Leino, 1500 €, Helsingin yliopisto, XXV EFMC & 5th EFMC, Ljubljana, Slovenia, 2.-7.9.2018

• Elina Lämsä, 1400 €, Itä-Suomen yliopisto, International Social Pharmacy Workshop, Leuven, Belgia, 23.-26.7.2018

• Lotta Pohjolainen, 1200 €, Helsingin yliopisto, 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, Kioto, Japani, 1.-6.7.2018

• Marko Rosenholm, 1500 €, Laboratory of Neurotherapeutics, Neuroscience 2018, San Diego, USA, 3.-7.11.2018

• Sofia von Schantz, 1500 €, Helsingin yliopisto, 3rd Annual Inhalation & Respiratory Drug Delivery Conference, Lontoo, Iso-Britannia, 8.-9.5.2018

• Petter Somersalo, 1700 €, Helsingin yliopisto, ISEV 2018 Annual Meeting, Barcelona, Espanja, 2.-6.5.2018

• Jernej Stukelj, 1200 €, Helsingin yliopisto, AAPS PharmSci 360, Washington DC, USA, 4.-7.11.2018

• Mahlet Zerihun Tamirat, 1200 €, Åbo Akademi, 22nd EuroQSAR Conference, Thessaloniki, Kreikka, 16.-20.9.2018

Kongressiapurahat:

• FinPharmaNet Summer Seminar 2018, 2000 €

• Finnish Pharmacological Society, FinMedChem & Finnish Peptide Society joint symposium: Medicinal Chemistry Meets Pharmacology, 1000 €

• Fysikaalisen Farmasian Yhdistyksen 29. vuosittainen symposium: Current Trends in Pharmaceutical Preformulation and Manufacturing Process Design, 1000 €

Suomi-Viro tutkijanvaihtoapurahat:

• Mirja Palo, 450 €, Åbo Akademi

Albert Wuokon palkinto

Vuoden 2017 Albert Wuokon palkinto professori Heikki Ruskoaholle

Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt Albert Wuokko palkinnon professori Heikki Ruskoaholle. Professori Ruskoaho toimii Helsingin yliopistossa Farmasian tiedekunnassa farmakologian ja lääkekehityksen professorina. Heikki Ruskoaho on tällä hetkellä myös Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja ja hän on toiminut aiemmin Oulun yliopiston molekulaarisen farmakologian professorina. Palkintosumma on 6000 euroa.

Palkinto myönnettiin professori Ruskoaholle esimerkillisestä poikkitieteellistä työstä Suomen farmasian kehittämiseksi. Hänen oma tutkimuskenttänsä liittyy sydän- ja verisuonitauteihin. Hän aloitti uransa verenpainetaudin tutkimisella ja siirtyi myöhemmin sydäninfarktitutkimuksen pariin. Tällä hetkellä Ruskoaho keskittyy mm. siihen, miten ja millaisilla lääkeaineilla pystyttäisiin korjaamaan infarktin jälkeisiä muutoksia. Hienona esimerkkinä monitieteellisten haasteisiin pureutumisesta oli professori Ruskoahon johtama TEKESin rahoittama strateginen tutkimusavaus 3iRegeneration - Innovative Induction Initiative, jossa partnereina ovat Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto ja hanke yhdistää laajasti eri asiantuntijoita farmasian, biotieteiden, kemian, fysiikan, insinööritieteiden ja lääketieteen alalta.

Heikki Ruskoahon kokemus lääkealalta on ainutlaatuisen laaja. Hän on ollut mukana niin kohdemolekyylitutkimuksessa, viranomaistoiminnassa, markkinoinnissa, hallinnossa kuin eettisissä toimikunnissakin. Viimeaikaiset tutkimushankkeet lääkkeen vaikutuksen kohdentamisesta täydentävät Ruskoahon tieteellisen toiminnan kattamaan kaikki lääkekehityksen vaiheet. Monipuolinen työnkuva ja kiinnostus toimia muiden kanssa on vuosien varrella muodostanut hänelle laajan kontaktiverkon, joka on johtanut huippuluokan tutkimukseen.

Professori Ruskoaholla on ollut keskeinen merkitys farmakologian tieteenalan kehittymiselle Suomessa. Hänen ohjauksessaan on valmisteltu yli 40 väitöskirjaa ja hän on julkaissut yhteensä lähes 400 erityyppistä tieteellistä julkaisua joihin on viitattu yli 10000 kertaa. Hänellä on laaja kokemus luottamustehtävistä lääkealalla ja tieteellisissä yhteisöissä.

Most outstanding pharmaceutical doctoral thesis awards 2016-2017

Elisa Lazaro Ibanez from University of Helsinki with the thesis titled "Extracellular vesicles: prospects in prostate cancer biomarker discovery and drug delivery"

Laura Hellinen from University of Eastern Finland with the thesis titled "Melanin binding and drug transporters in the retinal pigment epithelium: insights to retinal drug delivery"

Mirja Palo from Åbo Akademi University with the thesis titled "Design and development of personalized dosage forms by printing technology"

Most outstanding pharmaceutical research article 2016-2017 award

Miina Ruokolainen, Elisa Ollikainen, Tiina Sikanen, Tapio Kotiaho and Risto Kostiainen: Oxidation of tyrosine-phophopeptides by titanium dioxide photocatalysis. J. Am. Chem. Soc. 138 (2016) 7452

Suomen farmaseuttinen yhdistys on vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa. Yhdistyksen tarkoituksena on farmaseuttisten tieteiden, farmaseuttisen tutkimuksen ja niiden sovellutusten edistäminen. Lisäksi tuetaan yksityisiä tutkijoita myöntämällä apurahoja ja jakamalla tunnustuspalkintoja.

Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, joissa esitellään farmasian tutkimuksen viimeisimpiä saavutuksia sekä käsitellään alaa koskevia ajankohtaisia aiheita. Lisäksi tarvittaessa järjestetään keskustelu-, kokous- ja kurssitilaisuuksia.

Yhdistys on yhteistyössä vastaavien tai samalla alalla toimivien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.