Albert Wuokko award 2017 to professor Heikki Ruskoaho

Most outstanding pharmaceutical doctoral thesis awards 2016-2017

Elisa Lazaro Ibanez from University of Helsinki with the thesis titled "Extracellular vesicles: prospects in prostate cancer biomarker discovery and drug delivery"

Laura Hellinen from University of Eastern Finland with the thesis titled "Melanin binding and drug transporters in the retinal pigment epithelium: insights to retinal drug delivery"

Mirja Palo from Åbo Akademi University with the thesis titled "Design and development of personalized dosage forms by printing technology"

Most outstanding pharmaceutical research article 2016-2017 award

Miina Ruokolainen, Elisa Ollikainen, Tiina Sikanen, Tapio Kotiaho and Risto Kostiainen: Oxidation of tyrosine-phophopeptides by titanium dioxide photocatalysis. J. Am. Chem. Soc. 138 (2016) 7452

Farmaceutiska föreningen i Finland är en vetenskalig förening som är grundad 1887, vars verksamhetsområde är hela landet.

Föreningens målsättning är att befrämja de farmaceutiska vetenskaperna, den farmaceutiska forskningen och deras tillämpningar. Dessutom stöds enskilda forskare genom att tilldela stipendier och hederspris.

Föreningen arrangerar föredrag som presenterar de senaste upptäckterna inom farmaceutisk forskning samt behandlar aktuella teman inom farmaci. Vid behov arrangeras diskussions-, mötes- och kurstillfällen. Föreningen samarbetar med motsvarande eller i samma område verksamma nationella och internationella föreningar.

Föreningen är medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation.