Päivitetty 1.10.2021

Albert Wuokon palkinto

Albert Wuokon Palkinto 2021 Farmasian tohtori, dosentti, neuvotteleva virkamies (STM) Ulla Närhelle Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden Albert Wuokon palkinnon Farmasian tohtori, dosentti Ulla Närhille. Palkintosumma on 6000 euroa. Palkintomyöntämisperusteissa todetaan: Ulla Närhi on tehnyt mittavan uran suomalaisessa lääkepolitiikassa ja ollut keskeinen hahmo uudenlaisen osallistavan toimintakulttuurin luomisessa lääkepoliittisten linjausten valmisteluun ja jalkauttamiseen. FaT Närhi on aina ollut innostunut tutkimuksesta ja tuonut lääkepoliittiseen päätöksentekoon mukaan tiedolla johtamisen kulttuurin. Hänen tutkimuksensa ovat liittyneet kliiniseen farmasiaan ja lääkealan ammattilaisten osallistumiseen potilaiden hoitoon osana hoitotiimiä. Hänessä yhdistyy tutkija ja keskeinen valtakunnallinen lääkepoliittinen toimija, jolla on vahva linkki EU-lääkepolitiikkaan ja sen implementaatioon Suomessa. FaT Ulla Närhin toiminnassa yhdistyy erinomaisella tavalla käytäntö, tutkimus ja lääkepoliittinen toiminta. Tämä tuo tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan mukaan vahvan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, joka on nostanut merkittävästi suomalaisen lääkepoliittisen tutkimuksen tieteellistä tasoa ja painoarvoa myös kansainvälisesti. Palkinto myönnettiin FinPharmSci 2021 virtuaalitapahtumassa 30.9.2021, ja julkistettiin Farmasian päivien avajaisissa 1.10.2021.

Tutkimusapurahat:

Suomen farmaseuttinen yhdistys myönsi FinPharmSci tapahtumassa viisi tutkimusapurahaa väitöskirjatyöntekijöille. apurahan saivat seuraavat väitöskirjatutkijat:

Katayun Bahrami, Itä-Suomen yliopisto, 4 500 euroa: LAT1-kohdennettujen merkkiaineiden kehitys syövän hoidossa (Evaluation and development of LAT1 targeted ligands for Cancer Diagnostic purposes)

Niina Bhattarai, Itä-Suomen yliopisto, 7 500 euroa: Regulation of oxidative stress and inflammatory responses in retinal pigment epithelial cells

Iris Sokka, Helsingin yliopisto, 9 000 euroa: Molekyylitason näkökulma GLUT-1 transportteriin kohdistuvassa strategiassa boorineutronikaappausterapiaan (A Molecular Level View of a GLUT1-targeting Strategy to Boron Neutron Capture Therapy)

Sofia Lisina, Åbo Akademi, 9 000 euroa: Selluloosananofibrillipohjaiseen hydrogeeliin upotettujen VEGF-proteiini-nanokuljettajien kehitys haavan paranemisen edistämiseen (Development of mesoporous silica nanocarriers with VEGF protein embedded into the CNF-based hydrogel scaffold for wound healing promotion)

Honey Bokharaie, Helsingin yliopisto, 9 000 euroa: VEGF-C:tä aktivoivien proteaasien estäminen uutena kokeellisena syöpähoitona (Blocking VEGF-C activating proteases as a novel experimental cancer treatment)

Lahjoitus

Suomen farmaseuttinen yhdistys teki merkittävän lahjoituksen farmasian alan koulutukseen. Helsingin yliopistoon perustettavalle Kestävän farmasian professuurille annettiin 50 000 euron lahjoitus 30.9.2021.

Artikkelipalkinto

Artikkelipalkinto, 500 €, on myönntetty:

Piotr Chmielarz, Safak Er, Julia Konovalova, Laura Bandres, Irena Hlushchuk, Katrina Albert, Anne Panhelainen, Kelvin Luk, Mikko Airavaara, Andrii Domanskyi: GDNF/RET Signaling Pathway Activation Eliminates Lewy Body Pathology in Midbrain Dopamine Neurons

Published in Movement Disorders, volume 35, year 2020, pages 2279-2289

Suomen farmaseuttinen yhdistys on vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa. Yhdistyksen tarkoituksena on farmaseuttisten tieteiden, farmaseuttisen tutkimuksen ja niiden sovellutusten edistäminen. Lisäksi tuetaan yksityisiä tutkijoita myöntämällä apurahoja ja jakamalla tunnustuspalkintoja.

Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, joissa esitellään farmasian tutkimuksen viimeisimpiä saavutuksia sekä käsitellään alaa koskevia ajankohtaisia aiheita. Lisäksi tarvittaessa järjestetään keskustelu-, kokous- ja kurssitilaisuuksia.

Yhdistys on yhteistyössä vastaavien tai samalla alalla toimivien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.