Päivitetty 14.4.2021

Albert Wuokon palkinto

Vuoden 2020 Albert Wuokon palkinto Farmasian tohtori Samuel Kohtalalle

Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden Albert Wuokon nuoren tutkijan palkinnon Farmasian tohtori Samuel Kohtalalle. Palkintosumma on 4000 euroa.

Palkinto myönnettiin FinPharmSci 2020 virtuaalitapahtumassa 1.10.2020. Tämän vuoden Albert Wuokko palkinto on nuoren tutkijan palkinto, joka myönnettiin ansiokkaasta farmasian alan väitöskirjatyöstä. Farmasian tohtori Samuel Kohtala tutki väitöskirjassaan ”Rapid-Acting Antidepressants: Shared Neuropharmacological Mechanisms” antidepressanttien molekyylitason vaikutusmekanismeja. Työssä esitetty hypoteesi tutkittujen antidepressanttien kaksivaiheisesta vaikutuksesta avaa uusia näkökulmia farmakologisen mekanismin yhdistämisestä unen neurobiologiaan. Väitöstyö on tieteellisten ansioiden lisäksi saanut poikkeuksellista julkisuutta tiedejulkaisujen ulkopuolella (YLE Puhe radiohaastattelu, Huvudstads Bladet, Helsingin Sanomat), johtanut kolmeen keksintäilmoitukseen ja yhteen patenttiin sekä tutkimusaihe on tuonut tutkimuslaboratoriolle huomattavan summan ulkopuolista rahoitusta (Business Finland).

Most outstanding pharmaceutical research article award

Manlio Fusciello, Flavia Fontana, Siri Tähtinen, Cristian Capasso, Sara Feola, Beatriz Martins, Jacopo Chiaro, Karita Peltonen, Leena Ylösmäki, Erkko Ylösmäki, Firas Hamdan, Otto K. Kari, Joseph Ndika, Harri Alenius, Arto Urtti, Jouni T. Hirvonen, Hélder A. Santos, Vincenzo Cerullo:

Artificially cloaked viral nanovaccine for caner immunotherapy.

Published in Nature Communications, volume 10, Article number 5747, 2019.

The Finnish Pharmaceutical Society is organizing a pharmaceutical sciences virtual event FinPharmSci 2020

What?

The most important virtual event of the year in pharmaceutical research and sciences in Finland

Program?

Top lecturers, Albert Wuokko award, Best Article awards

When?

Thursday October 1st, 2020, at 14-16

Where?

Virtual event

Registration?

No registration fee, registration information and event link will be given later

Welcome!

Apurahat

Apurahahaku on auki vuosittain tammikuussa

Albert Wuokko Award 2019

The Finnish Pharmaceutical Society has awarded the Albert Wuokko prize of 2019 to Vice dean, professor Jari-Ylikauhaluoma

Albert Wuokon palkinto

Vuoden 2019 Albert Wuokon palkinto varadekaani, professori Jari Yli-Kauhaluomalle

Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden Albert Wuokon palkinnon Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian professorille, Farmasian tiedekunnan tutkimuksen varadekaani Jari Yli-Kauhaluomalle. Palkintosumma on 6000 euroa.

Palkinto myönnettiin professori Yli-Kauhaluomalle FinPharmSci tapahtumassa 30.10.2019 hänen esimerkillisestä poikkitieteellistä työstään koko Suomen farmasian kehittämiseksi, josta osoituksena on menestyksekäs FinPharma – Finnish Platform for Pharmaceutical Research (FinPharma – farmaseuttisen lääketutkimuksen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto) Profi-rahoitus kierros. Hän on myös erityisesti ansioitunut erittäin ajankohtaisten ympäristöasioiden, vihreän ja kestävän farmasian edistämisessä ja esiin nostamisessa. Tutkimuksellisten ansioiden lisäksi hän on hyvin pidetty ja opiskelijoiden arvostama opettaja Helsingin yliopistossa. Hänellä on laaja kokemus luottamustehtävistä lääkealalla ja tieteellisissä yhteisöissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Most outstanding pharmaceutical research article 2019 award

Saowanee Wannasarit, Shiqi Wang, Patrícia Figueiredo, Claudia Trujillo, Francesca Eburnea, Lorena Simón-Gracia, Alexandra Correia, Yaping Ding, Tambet Teesalu, Dongfei Liu, Ruedeekorn Wiwattanapatapee, Hélder A Santos and Wei Li : A Virus-Mimicking pH-Responsive Acetalated Dextran-Based Membrane-Active Polymeric Nanoparticle for Intracellular Delivery of Antitumor Therapeutics Published in 2019 in Advanced Functional Materials

Suomen Farmaseuttisen yhdistyksen apurahat 2020

Suomen farmaseuttinen yhdistys jakoi vuosikokouksessaan huhtikuussa 2020 seuraavat apurahat, kaikkiaan apurahahakemuksia oli saapunut määräaikaan mennessä 80 kappaletta:

Tutkimusapurahat:

• Bahrami Katayun, ISY, 4 500 €: Evaluation and development of LAT1 targeted ligands for Cancer Diagnostic purposes

• Järvinen Juulia, ISY, 9 000 €: Elimistön omien kuljetusmekanismien hyödyntäminen gliooman hoidossa- tehokkaampia boorinkantajia boorineutronikaappaushoitoon

• Gilbert-Girard Shella, HY, 9 000 €: Uusien antibiofilmiominaisuuksien tunnistaminen käyttöön hyväksytyissä lääkeaineissa sekä yhdisteiden mekanistinen karakterisointi ja kemiallinen optimointi

• Tavakoli Shirin, HY, 6 000 €: Lääkkeiden kohdennus verkkokalvolle nanokantajien avulla

• Johansson Niklas, HY, 9 000 €: Novel membrane pyrophosphatase inhibitors against pathogenic protozoan parasites

Matka-apurahat:

• Giorgio Turconi, HY, 1 000 €: SfN Neuroscience 2020, Washington DC, USA, October 24-28

• Vera Kovaleva, HY, 1 800 €: Society for Neuroscience (SfN) 50th Annual Meeting, Neuroscience 2020, Washington DC, USA, Oct 24 - 28, 2020 and Experiments in Laboratory of Proteostasis Control and Biomedicine, Institute of Biomedical Sciences, University of Chile, Santiago, Chile, Oct 29 - Dec 18, 2020

• Tuulikki Viljakainen, HY, 2500 €: International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Philadelphia, USA, 13.-17.9.2020

• Emma Hokkala, HY, 2 200 €: AAPS 2020 PharmSci 360, New Orleans, LA, USA 25.-28.10.2020

• Vera Kouhi, HY, 1820 €: 46th Micro and Nano Engineering Conference 2020, Leuven, Belgium, 14.-18.9.2020

Kongressiapurahat:

• 31st Annual Symposium of the Finnish Society of Physical Pharmacy organized together with the Finnish Thermal Analysis and Calorimetry Association (FinTAC): Trends of Thermoanalytical Methods in Materials Characterization, 1000 €

• 14th Annual FinPharmaNet Meeting, Kuopio, August 27-28, 2020, 1500 €

Muut apurahat:

• Eestinkielinen farmasian teknologian oppikirja - Tarton yliopiston farmasian opettajien ja tutkijoiden oppikirjaprojekti 2018-2020, 1000 €

Suomen farmaseuttinen yhdistys on vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa. Yhdistyksen tarkoituksena on farmaseuttisten tieteiden, farmaseuttisen tutkimuksen ja niiden sovellutusten edistäminen. Lisäksi tuetaan yksityisiä tutkijoita myöntämällä apurahoja ja jakamalla tunnustuspalkintoja.

Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, joissa esitellään farmasian tutkimuksen viimeisimpiä saavutuksia sekä käsitellään alaa koskevia ajankohtaisia aiheita. Lisäksi tarvittaessa järjestetään keskustelu-, kokous- ja kurssitilaisuuksia.

Yhdistys on yhteistyössä vastaavien tai samalla alalla toimivien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.