Albert Wuokko Award 2020

The Finnish Pharmaceutical Society has awarded the Albert Wuokko prize of 2020 to PhD Samuel Kohtala.

The prize is 4000 euro.

Congratulations for this great achievement!

Best articele award

Best article award, 500 €, has been given to:

Manlio Fusciello, Flavia Fontana, Siri Tähtinen, Cristian Capasso, Sara Feola, Beatriz Martins, Jacopo Chiaro, Karita Peltonen, Leena Ylösmäki, Erkko Ylösmäki, Firas Hamdan, Otto K. Kari, Joseph Ndika, Harri Alenius, Arto Urtti, Jouni T. Hirvonen, Hélder A. Santos, Vincenzo Cerullo

Artificially cloaked viral nanovaccine for cancer immunotherapy

Published in Nature Communications, Volume 10, Article number 5747, 2019

Congratulations!

Farmaceutiska föreningen i Finland är en vetenskalig förening som är grundad 1887, vars verksamhetsområde är hela landet.

Föreningens målsättning är att befrämja de farmaceutiska vetenskaperna, den farmaceutiska forskningen och deras tillämpningar. Dessutom stöds enskilda forskare genom att tilldela stipendier och hederspris.

Föreningen arrangerar föredrag som presenterar de senaste upptäckterna inom farmaceutisk forskning samt behandlar aktuella teman inom farmaci. Vid behov arrangeras diskussions-, mötes- och kurstillfällen. Föreningen samarbetar med motsvarande eller i samma område verksamma nationella och internationella föreningar.

Föreningen är medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation.